7.3.16

የደረቀው ይለምልም
በሚያስፈልግበት ቦታ እግዚአብሔር ዝናቡን ያዘንብ ዘንድ ስለዝናብ እንማልዳለን

 በረከት 

1.3.16