13.11.14

አየሮችን የሚያጠሩ የቤት ተክል

The Best Air-Purifying Plants


አዲስ ሆነ አሮጌ ቤት… መኖሪያ ቤቶቻችን በተለያዩ መጥፎ አየሮች ተበክለዋል።  ከተለያዮ ኬሚካል የተደበላለቀው ይህ የተበከለ አየር… የተጠረቃቀመው ከቀለም፥ ከፕታስቲክ፥ ከምንጣፍ፥ ከተለያዩ የቤት ማጽጃዎች(cleaning solutions) እና ህንጻውን ለመስራት ከተጠቀሙበት ቁሳቁሶች( numerous building materials) ነው።
   
ሶስቱ ዋነኛ የተበከሉት አየሮች formaldehydebenzene trichloroethylene  ሲሆኑ እነዚህን መጥፎ አየሮች ከመኖሪያ ሆነ ከመስሪያ ቤቶቻችን፤ የቤት ተክሎች በመትከል የምንተነፍስውን አየር ማጽዳት እንችላለን። አየሮችን ሊያጠሩ የሚችሉት አስሩ የቤት ተክሎች... 


English Ivy


Peace Lily


Bamboo palm (reed palm)


Red-Edged Dracaena

Dragon Tree


Heart Leaf Philodendron


Boston Fern

Golden Pothos
  
Snake Plant


Spider Plant

የተለያዩ መጥፎ አየሮችን እያጠሩ ቤታችንን ያሳምሩልናልና እንጠቀምባቸው።

በረከት