5.8.13

የሳምንቱ አባባል Quote of the Week


ሁሉም ነገር ዋጋ አለው። ዋጋ ስላለውም ክፍያ ይጠይቃል  አዎን  Everything has a Price to Pay.
እግዚአብሔርም አለ የፈለግኸውን ውስድ ግን ክፈልበት
“Take what you want, God said to man, and pay for it.”

ይህንን የህይወት አካሄድ የሚታጠናክር ከዚህም ከዚያም ያጠራቀምኩት አባባልና መፅሀፎች እንደጌጥ...


“Everything you want in life has a price connected to it. There’s a price to pay if you want to make things better,a price to pay just for leaving things as they are, a price for everything.”
Harry Browne 

  
“You must pay the price if you wish to secure the blessing.” Andrew Jackson


“When you want something, you have to be willing to pay your dues.” Les Brown


“Before the reward there must be labor. You plant before you harvest. You sow in tears before you reap joy.”
Ralph Ransom


“Once you agree upon the price you and your family must pay for success, 
it enables you to ignore the minor hurts, the opponent’s pressure, and the temporary failures.” 
Vince Lombardi


“Nature cannot be tricked or cheated. She will give up to you the object
 of your struggles only after you have paid her price.”
Napoleon Hill“Albert Einstein when asked what he considered to be the most powerful force in the universe answered: Compound interest! What you have become is the price you paid to get what you used to want.”              Mignon McLaughlin


“If you are determined enough and willing to pay the price, you can get it done.”
Mike Ditka


 እስቲ ህይወታችንን እንመልከት ምን አይነት ዋጋ ከፍለንበታል?
Think about your life. What price have you paid to get it?

በረከት

1 comment: